Zorg, kinderbijslag en fiscale wijzigingen

Zorg

Het inkomensafhankelijke eigen risico van de zorgverzekering gaat definitief niet door. Het huidige eigen risico van €350,- wordt vanwege de inflatie wel verhoogd naar €360,- in 2014. Naar verwachting dalen de zorgpremies in 2014 met €24,-. Daar staat dan wel een inperking tegenover van de aanspraken en een verhoging van de eigen betalingen. De basisverzekering zal nog verder worden versoberd, maar de precieze invulling hiervan is nog onbekend.

Kinderbijslag voor oudere kinderen omlaag

Als u kinderen heeft in de leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar ontvangt u nu een verhoogde kinderbijslag van € 91,30 per maand. Dit zal vanaf 1 juli 2014 in jaarlijkse stappen omlaag worden gebracht naar  € 63,90. Dit is hetzelfde bedrag dat u ontvangt voor kinderen tot 6 jaar. Vanaf 1 juli 2016 zijn de kinderbijslag tarieven voor kinderen van 0 tot 17 jaar dan gelijkgetrokken.

Fiscale wijzigingen

Voor inkomens vanaf € 55.991 vervalt vanaf 1 januari 2014 de Algemene Heffingskorting. Dit is een korting op de loon- of inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die nu voor iedereen geldt. Deze korting bedraagt nu € 2.001. Heeft u echter een inkomen minder dan € 19.645, dan pakt deze regeling goed voor u uit: u zult een hogere heffingskorting ontvangen.

Het kabinet wil dat werken wordt beloond, en daarom wordt vanaf 2014 de arbeidskorting naar boven bijgesteld tot maximaal € 2.097. Een verdere verhoging zal in de jaren daarna volgen. Deze regeling is positief voor de meeste inkomens, behalve de topinkomens. Die worden juist geconfronteerd met een afbouw van de arbeidskorting. Heeft u een inkomen van meer dan € 110.000, dan vervalt vanaf 2017 uw recht op arbeidskorting.

Voor het tweede jaar achter elkaar wordt er geen inflatiecorrectie toegepast op de belastingschijven. Voor de laagste inkomens (tot € 19.000) zal dit geen verschil betekenen, maar gemiddeld zal dit voor alle andere inkomensgroepen betekenen dat dit een nadelig effect heeft van ongeveer € 16,- tot € 112,- per jaar.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

financieelfitter.nl

financieelfitter.nl

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .