Financieel Inzicht

Inzicht in uw financiële positie

Wat betekenen de aangekondigde maatregelen uit de Miljoenennota precies voor mijn financiële situatie? Hoeveel geld besteed ik aan vaste lasten? Kan ik die verbouwing
financieel dragen? Hoeveel geld is nodig voor de kinderen? Deze en andere vragen stellen mensen steeds vaker door gebrek aan goed inzicht in hun financiën.

De eerste stap naar Financiële Fitheid is weten en begrijpen hoe u er financieel precies voor staat. Hoe verhouden zich uw huidige inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden?

Wist u bijvoorbeeld dat..

25% van de huishoudens iedere maand rood staat
25% van de Nederlanders nooit bijhoudt waar het geld blijft
80% van de Nederlanders geen overzicht maakt van de (toekomstige) uitgaven

Veel mensen zien geldzaken als een ingewikkelde puzzel. Een goede samenhang tussen verschillende financiële onderdelen zoals vaste lasten, verzekeringen en spaardoelen ontbreekt. Veel mensen geven aan onvoldoende zicht te hebben op hun financiële risico’s en kansen. Dat is vragen om problemen, want inzicht en overzicht zijn uiterst belangrijk en onmisbaar voor een gezonde financiële huishouding.

Eerste stap naar Financieel Fitter

Door uw administratie op orde te houden, een duidelijk overzicht te hebben van uw inkomsten en uitgaven en te begrijpen welke financiële producten u heeft, zet u de eerste
stap naar financiële fitheid. Immers, als u niet weet waar u precies staat op de ladder van financiële fitheid, kunt u ook niet bepalen welke stappen u nog kunt zetten.

Let op!

Bekijk van tijd tot tijd weer opnieuw hoe het staat met uw financiën. Alleen een momentopname is niet genoeg om financieel fit te blijven.

Start nu uw Financieel Fitheidsprogramma en ontvang nog meer tips en handige hulpmiddelen om uw financieel inzicht te vergroten.