Inkomen Nu

Uw financiële positie behouden en beschermen

Aan de basis van uw financiële fitheid staat uw inkomenspositie. Als iets verandert in uw inkomen, heeft dat direct invloed op uw financiële positie. Raakt u bijvoorbeeld uw baan kwijt of wordt u arbeidsongeschikt, dan gaat uw inkomen omlaag. Dat kan direct een probleem opleveren als u geen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Uw inkomenspositie kan ook verslechteren door bijvoorbeeld de overheidsbezuinigingen, verhoging van belastingen, verlaging van toeslagen, verkorting van uitkeringsduur en wijziging van de regels voor een hypotheek.

Daarom is het belangrijk om te weten wat deze wijzigingen zijn, welke invloed ze precies hebben op uw eigen situatie en wat u kunt doen om u hiertegen te beschermen.

Tweede stap naar Financiële Fitheid

De tweede stap naar Financiële Fitheid gaat over het behouden en beschermen van uw inkomenspositie. Hoe zorgt u dat plotselinge veranderingen in uw inkomen kunnen worden opgevangen? Is uw (hypotheek)lening nog wel verantwoord?

Wist u dat…

  • 41% van de Nederlanders niet is voorbereid op een plotselinge inkomensdaling.
  • Jaarlijks miljoenen euro’s niet gebruikt worden omdat mensen niet weten op welke toeslagen ze recht hebben.
  • Eind 2013 bijna een kwart van de hypotheken in Nederland “onder water staat”. Dit houdt in dat de waarde van de woning lager is dan de hypotheek waardoor een restschuld ontstaat.

Bescherm uzelf en uw gezin tegen plotselinge inkomensterugval

Omdat inkomen zo’n belangrijke pijler in uw financiële fitheid is, is het goed te weten hoeveel financiële weerstand u heeft. U wordt financieel fitter als u zich wapent tegen de factoren die (onnodig) uw inkomenspositie in gevaar kunnen brengen, of beter… deze helemaal weet weg te werken. En laat natuurlijk geen geld liggen zoals toeslagen waarop
u recht heeft. Kleine moeite, groot plezier.

Start nu uw Financieel Fitheidsprogramma en ontvang nog meer tips en handige hulpmiddelen om uw inkomenspositie te behouden en beschermen.