Restschuld, kapitaalverzekeringen en overige woningplannen

Huis200bl

Uw restschuld meefinancieren

Een zeer belangrijk punt voor mensen die met een restschuld op de verkochte woning kampen: onder strikte voorwaarden kan de restschuld meegefinancierd worden bij de aankoop van een nieuwe woning. Het gaat om financiering onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), maar de precieze invulling is nog niet bekend. Is deze oplossing iets voor u? Neem contact op met uw financieel adviseur.

Verhoging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait voor woningen boven een bepaalde waarde (in 2013 € 1.040.000) wordt per 1 januari 2014 verhoogd van 1,55% naar 1,80% voor het deel van de WOZ-waarde dat boven dit grensbedrag uitkomt. Uiteindelijk zal dit 2,35% zijn in 2016. Dit was al eerder in de wet vastgelegd.

Onduidelijkheid over KEW, SEW en BEW

De Prinsjesdagmaatregelen maken onderdeel uit van het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014. Opvallend is dat er nog geen nadere maatregelen terug te vinden zijn over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. De geruchten gaan dat er sprake zal zijn van een versoepeling ten aanzien van de minimale looptijden voor een uitkeringsvrijstelling. Een dergelijke versoepeling is nu nog niet terug te vinden.

Energiebesparing

Het kabinet stimuleert investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren. Er komt een fonds voor energiebesparende investeringen. Voorwaarde is wel dat marktpartijen dit meefinancieren. Naar verwachting van het kabinet zullen in het najaar van 2013 bewoners en eigenaren van huizen een beroep op het fonds kunnen doen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

financieelfitter.nl

financieelfitter.nl

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .