Stamrechtkapitaal afkopen ja of nee?


stamrecht
Afschaffing fiscaalvriendelijke Stamrecht BV per 2014

Staat u op het punt om ontslagen te worden en heeft u recht op een gouden handdruk? Dan is het goed te weten dat belastinguitstel en het verlagen van de belastingdruk op deze zak met geld door middel van een stamrecht-BV, stamrechtverzekering, stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrekening vanaf 1 januari 2014 tot het verleden behoort.

Op dit moment is het mogelijk een ontslagvergoeding onder te brengen in een losse BV om zo de hoge belastingaanslag van de eenmalig hoge uitkering te verzachten. Stel: u verdient € 50.000 per jaar en u krijgt eenmalig € 50.000 als ontslagvergoeding. Dan is uw inkomen dat jaar dus € 100.000. Over ongeveer de helft van dit bedrag betaalt u dan het hoogste belasting (52%). Als u deze uitkering stort in een BV en ervoor zorgt dat die BV uw salaris in kleine stukjes verdeelt, kunt u de hoge belastingaanslag voorkomen. Deze fiscale verlichting wil de overheid opheffen. In de praktijk zal dit betekenen dat u vanaf 2014 over de ontslagvergoeding 52% belasting moet afdragen.

Ontslag in 2013 of 2014?
Hoe kunt u nu op deze maatregel anticiperen? Uiteraard kunt u met uw werkgever overeen komen om niet begin 2014 te worden ontslagen, maar al eind 2013.

Stamrechtkapitaal nodig voor pensioen? 
U kunt een deel van de belastingheffing voorkomen als u een pensioengat heeft (en wie heeft deze nu niet?). Als u geen optimaal pensioen opbouwt – en deze kans is groot – dan kan dit pensioen mogelijk worden verbeterd door middel van bijsparen. Dit bijsparen kunt u doen door de ontslaguitkering (deels) te gebruiken. Op deze manier stelt u de directe belastingheffing tegen 52% uit. Pas bij de toekomstige pensioenuitkeringen wordt belasting ingehouden en de kans is aanwezig dat dit tegen een tarief zal zijn dat lager is dan het toptarief van 52%. Uiteraard moet uw pensioenregeling wel de mogelijkheid bieden om bij te sparen. Neem contact met ons op, wij kunnen u helpen om dit uit te zoeken.

Stamrechtkapitaal voor start eigen onderneming?
De stamrechtvrijstelling vervalt voor nieuwe situaties. Dit betekent dat voor ontslagvergoedingen de stamrechtvrijstelling niet langer toegepast kan worden. Ontslagvergoedingen vallen bij uitbetaling direct en volledig in de heffing van box 1. Een ontslagvergoeding gebruiken als kapitaal om voor uzelf te beginnen is vanaf 2014 dus ook niet meer mogelijk.

Bestaande stamrechtproducten 
Bestaande stamrechtproducten (stamrecht-BV, stamrechtverzekering, stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrekening) kunnen ongewijzigd worden voortgezet. De regels zoals die eind 2013 gelden, blijven dan van toepassing. Het kabinet biedt u echter wel de mogelijkheid om in 2014 het bestaande stamrechtkapitaal in zijn geheel in één keer op te nemen. Tot 2014 geldt dat naast de belasting van maximaal 52%, ook nog eens maximaal 20% boeterente (revisierente) verschuldigd is. Deze boeterente vervalt. Om opname ineens ‘extra’ aantrekkelijk te maken, geldt voor 2014 bovendien dat 80 procent van het kapitaal wordt belast. Dit in plaats van 100 procent, zoals nu het geval is.

Stamrechtkapitaal opnemen of niet? 
De hamvraag is nu: Is het voordelig om het stamrechtkapitaal in 2014 af te kopen ja of nee? Hieronder geven we een paar voorbeelden waarbij we uitgaan van een stamrechtkapitaal van een ton. Gemakshalve laten we hierbij eventuele heffingskortingen en dergelijke buiten beschouwing. In de voorbeeld gaan we uit van de hoogste belastingschijf 52%.

Rekenvoorbeeld
Nu
Waarde stamrechtkapitaal             € 100.000
Af: boeterente max. 20%             €   20.000
Af: inkomstenbelasting 52%           €  52.000

Resteert                                    €  28.000

2014
Afkoopwaarde                            € 100.000
Af: boeterente max. 20%             €           0
Af: inkomstenbelasting 52%          €   41.600  (80% * € 100.000 x 52%)

Resteert                                    €  58.400

2015 en later
Afkoopwaarde                            € 100.000
Af: boeterente max. 20%             €           0
Af: inkomstenbelasting 52%          €   52.000

Resteert                                   €  48.000

Duidelijk is dat wanneer u het stamrechtkapitaal laat uitkeren in 2014 u er het meest aan overhoudt. Wel is het zo dat wanneer u het geld niet uitgeeft, dit bedrag moet worden opgeteld bij uw vermogen in box 3. Dit zou kunnen betekenen dat u over het kapitaal netto 1,2% vermogensbelasting in box 3 kwijt bent. Uitgaande van het bovengenoemde bedrag van € 58.400 is dit in beginsel maximaal € 700 euro per jaar.

Afkopen in 2014 niet altijd het voordeligst
Resteert de vraag: is de door het kabinet geboden opname of afkoop in 2014 in alle gevallen voordelig? Dat is zo niet te zeggen. De uitkering van tegoeden kunnen tot in lengte van jaren worden uitgesteld in box 1. Dat levert een besparing van heffing in box 3 op. Bij Stamrechtverzekeringen kan eerder beëindigen betekenen dat relatief gunstige rendementen aan het einde van de looptijd worden misgelopen. Bovendien kennen bancaire stamrechten vaak een boetebepaling als een deposito vervroegd wordt beëindigd. Als het geld in een stamrecht-BV is gestort, is opname vaak ook niet mogelijk. De stamrecht-BV kan bijvoorbeeld de onderneming financieren. Om een goede beslissing te kunnen nemen in deze is professioneel advies vereist.

Los van bovenstaande berekeningen doet u er goed aan te kijken of u het geld nodig heeft als aanvulling op uw toekomstige pensioeninkomen. Het nu al uit laten keren is daarom lang niet voor iedereen een goede beslissing. Wat in uw specifieke situatie de beste oplossing is kan uw adviseur voor u berekenen. Schakel uw adviseur daarom eerst in voordat u een definitieve beslissing neemt.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

financieelfitter.nl

financieelfitter.nl

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .