Hypotheekrenteaftrek omlaag


hypotheek
Hypotheekrenteaftrek omlaag

De komende 28 jaar mogen we ieder jaar een half procent minder hypotheek aftrekken. Zo gaan we van 52% terug naar 38% (in 2042). Daarbij daalt met ingang van 1 januari 2014 het belastingtarief waartegen de hypotheekrente jaarlijks aftrekbaar is met 0,5%. Dus per 1 januari 2014 bedraagt het hoogste aftrekpercentage 51,5%, in 2015 is dat nog maar 51%, in 2016 50,5% en zo verder. De verlaging van 0,5% per jaar resulteert uiteindelijk in 2042 tot een maximale hypotheekrenteaftrek van 38%.

Wat betekent dat voor u in lastenstijging?

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft samen met uw partner een eigen woning en betaalt jaarlijks € 17.500 aan hypotheekrente (5% over € 350.000). Uw inkomen bedraagt momenteel € 77.500 bruto per jaar (partner heeft geen inkomen).

Over 2013 mag u de betaalde hypotheekrente nog volledig aftrekken tegen 52%. Rekening houdend met deze belastingteruggave betaalt u dus € 8.400 netto aan hypotheekrente.

Per 2014 is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen 51,5%, u betaalt nu € 8.487,50 netto aan hypotheekrente. Ofwel € 7,29 netto per maand meer dan in 2013 (€ 87,50 netto per jaar). In 2015 wordt het belastingtarief waartegen de hypotheekrente jaarlijks aftrekbaar is wederom verlaagd met 0,5%. Dit betekent dat uw netto hypotheekrente in 2015 uitkomt op € 8.575. Dit is € 14,58 netto per maand meer ten opzichte van 2013 (€ 175 netto per jaar). Zo gaat u elk jaar netto meer aan hypotheekrente betalen.

Als uw inkomen en hypotheekrente ongewijzigd zijn, betaalt u dan dus per 1 januari 2024 inmiddels € 72,90 netto per maand meer ten opzichte van 2013 (€ 874,80 netto per jaar). Uiteindelijk in 2042, bij het bereiken van het tarief van 38%, betaalt u € 204,17 netto per maand meer ten opzichte van 2013 (€ 2.450 netto per jaar). De vraag is of u deze stijging kunt opvangen vanuit een stijging van het inkomen in de komende 28 jaar. Zo niet, dan betekent dit minder uitgeven en/of minder geld om opzij te zetten om te sparen en/of te beleggen.

Hoe kunt u een stijging van uw netto maandlasten voorkomen?
Stel nu dat u € 50.000 op een spaarrekening hebt staan. Over dit saldo ontvangt u momenteel een rente van 1,4%, ofwel € 700 netto per jaar. Stel nu dat u een spaarrekening afsluit die u gemiddeld per jaar minimaal een kwart en maximaal een half procent meer rente oplevert, ofwel € 125 tot € 250 netto meer rente per jaar, jaar in jaar uit. Op deze manier bereikt u met minimale inspanning dat u de hogere hypotheekrente van € 87,50 netto per jaar (0,5% minder fiscale aftrek per jaar) kunt opvangen, zonder dat u er financieel op achteruitgaat.

Uiteraard zijn er nog meer oplossingen hoe u de verlaging van de hypotheekrente budget neutraal kunt oplossen. Neem daarom contact op met uw financieel adviseur.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

financieelfitter.nl

financieelfitter.nl

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .