Doelsparen

Mensen die hun wensen, doelen en dromen formuleren hebben een grotere kans om deze ook werkelijk te realiseren, blijkt uit onderzoek. Uw persoonlijke financiën gaan in de eerste plaats dan ook niet over geldzaken, maar over u als mens. Het start met het ontdekken van uw persoonlijke wensen, doelen en dromen. Doelsparen helpt u vervolgens verder om uw levensdoelen om te zetten in werkelijkheid.

Laatste update: 28-9-2023

In 5 stappen naar doelsparen

Doelsparen blijkt de beste manier om uw geld op uw wensen af te stemmen. Doelsparen is eigenlijk niets meer en niets minder dan het afstemmen van u financiën op uw persoonlijke wensenlijst. Hoe doet u dat? Vijf stappen zijn hierbij cruciaal.

 1. De eerste is het beantwoorden van de vraag: wat wil ik eigenlijk allemaal? De antwoorden noteert u op uw persoonlijke wensenlijst.
 2. Uw wensen in volgorde van belangrijkheid zetten is stap twee. Welke wens staat bij u bovenaan en welke onderaan het lijstje? Stel uzelf steeds de vraag wat u echt belangrijk vindt.
 3. De derde stap is de factor tijd. Wanneer wilt u de door u opgeschreven levensdoelen realiseren? Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken in het jaar 2038, studie kinderen in 2030, aflossen hypotheek in 2038, kopen van een andere auto in 2025 en tot slot een wereldreis maken in 2027. Of nog specifieker op 1 juli 2027. Zet de datum naast uw doel, het gaat erom zo realistisch en concreet mogelijk te zijn.
 4. De vierde stap is inzicht krijgen in uw huidige financiële positie. Hoeveel geld heeft u minimaal nodig om van te leven en hoeveel geld komt er (maandelijks) binnen. Kunt u nog besparen? Met andere woorden hoeveel geld kunt u vrijmaken om aan de slag te gaan met uw wensenlijst? Dit hoeft allemaal niet op de cent nauwkeurig, een indicatiebedrag is voorlopig voldoende.
 5. De laatste stap dwingt u om na te denken over de risico’s die u bereid bent te nemen om uw levensdoelen te verwezenlijken. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de keuze tussen sparen en beleggen.

Geld is een middel, geen doel op zich

Wat vindt u nu werkelijk belangrijk in het leven en wat in de toekomst? Het zoeken naar de juiste balans in het leven is de ultieme uitdaging voor velen. Geld speelt hierbij vanzelfsprekend een rol. Alleen vergeten we vaak dat geld een middel is en geen doel. Een middel om de dingen te kunnen doen die u echt belangrijk vindt. Bijvoorbeeld een dag minder werken in de week, om zodoende meer tijd met uw gezin te kunnen doorbrengen. Misschien is ontslag nemen en een eigen bedrijf beginnen uw grootste wens, maar heeft u het idee dat dit financieel niet haalbaar is. Veel mensen dromen ervan om ooit een wereldreis te maken, anderen willen graag een tweede huis kopen. Kortom welke levensdoelen heeft u voor nu en in de toekomst. Inspiratie nodig?

Top 10 levensdoelen

 1. Wereldreis maken / reizen
 2. Financiële onafhankelijkheid
 3. (vakantie)huis kopen
 4. Meer tijd voor gezin, familie en vrienden
 5. Emigreren
 6. Minder werken / andere baan
 7. Eerder stoppen met werken
 8. Schuldenvrij door het leven gaan
 9. Eigen bedrijf starten
 10. Geld schenken aan goede doelen

(bron: CBS)

Wat, wanneer, hoe, waarom en tegen welke prijs?

De volgende stap is om ze in de juiste volgorde te zetten, te beginnen met de voor u belangrijkste. Wat wilt u echt realiseren en wat is bij nader inzien minder urgent? Durf te kiezen!

U stelt zelf uw eigen top 3 op. De STAR-methode kan u daarbij helpen. STAR staat voor:

S = specifiek   (Wat wilt u bereiken? Wees specifiek)

T = tijdspad   (Wanneer wilt u het realiseren en hoeveel geld denkt u ongeveer nodig te hebben?)

A = actie    (Hoe wilt u het gaan realiseren?)

R = Relevantie en risico  (Waarom wilt u het bereiken en waarom. Welk risico wilt u hiervoor lopen?)

Grote kans dat u de minste moeite heeft met het invullen van de S (specifiek) en de T (tijdspad). Lastiger kan het zijn om aan te geven hoeveel geld u hiervoor nodig hebt. En hoe u uw doel kunt realiseren. Laat u hierdoor niet ontmoedigen. Maak een zo goed mogelijke inschatting. Later kunt u het nog aanpassen, het gaat er om dat u met de beschikbare informatie zo snel mogelijk aan de slag gaat. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe uw wensenlijst er mogelijk uit kan komen te zien.

Rond uw wenslijst af en start met doelsparen

Gefeliciteerd! Door na te denken over uw eigen wensen, doelen en dromen heeft u de eerste stap gezet in het realiseren ervan. Neem dus uw lijst mee naar uw financieel adviseur en ga samen aan de slag om de voor u belangrijkste doelen nu en in de toekomst te bereiken!

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

financieelfitter.nl

financieelfitter.nl

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .