Auto uitlenen: schade en verzekering – hoe zit dat?

Een auto uitlenen aan familie of vrienden is vrij gewoon. Maar aan dit vriendelijk gebaar kunnen risico’s kleven. De persoon aan wie u de auto heeft uitgeleend, kan een aanrijding krijgen met schade als gevolg. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor uw auto en alles wat er met uw auto gebeurt. Dus schade, een eigen risico en eventuele boetes komen voor uw rekening. De verzekeraar zal een schadegeval altijd behandelen alsof u zelf de achter het stuur zat op het moment van het ongeval. Ook als u er niet bij was.

Wees extra voorzichtig om jonge bestuurders in uw auto te laten rijden!

Auto uitlenen en uw verzekering

Als u een WA-dekking op uw autoverzekering heeft en  de auto-lener veroorzaakt een ongeval met een andere verkeersdeelnemer, dan wordt alleen de schade van de andere partij betaald door de verzekeraar. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd en komt dus voor uw eigen rekening. De gevolgen van het verlies van schadevrije jaren en uw no-claim korting komen ook voor uw rekening. Beide gevolgen zorgen ervoor dat uw premie stijgt. Dit is overigens niet anders wanneer u zelf achter het stuur zit.

Heeft u een All Risk verzekering (ook wel  volledig casco verzekering genoemd), dan wordt ook de schade aan uw eigen auto vergoed. Maar dit zal wel nadelige gevolgen hebben voor uw premie en uw schadevrije jaren. Net als wanneer u zelf achter het stuur zit.

Dit geldt ook bij letselschade, dus als er gewonden vallen bij een ongeluk met uw auto, draait u / uw verzekering ook voor de schade op.

Partner of kind achter het stuur

Als de verzekering op uw naam staat maar uw partner rijdt er meestal of net zo vaak in, dan is dat geen probleem. Zolang u maar op hetzelfde adres woont. U hoeft uw partner ook niet te laten registreren als ‘regelmatige bestuurder’.

Maar het gebeurt ook dat de auto en verzekering op naam van de ouders staan (veel schadevrije jaren, dus lage premie), terwijl dochter of zoon er meestal in rijdt. Dat mag niet zomaar. U dient dan uw zoon of dochter te melden als regelmatige bestuurder van de auto. Doet u dit niet en rijdt uw zoon of dochter een schade, dan riskeert u dat de verzekeringsmaatschappij de schade niet vergoedt.

De meeste maatschappijen hanteren sowieso een hoger eigen risico wanneer een jonge bestuurder een ongeluk veroorzaakt:

“Wij verhogen het eigen risico met 250 euro als de bestuurder bij de schade jonger is dan 25 jaar. Met uitzondering voor een partner op hetzelfde adres, of wanneer de bestuurder al bij ons bekend is als regelmatige bestuurder is.”

Regelmatige bestuurder

Een regelmatig bestuurder is elk persoon die u met regelmaat in uw auto laat rijden.  Verzekeraars willen deze vooraf geregistreerd hebben, vanwege mogelijk aanvullend risico voor uw auto. Een bestuurder die net zijn rijbewijs heeft, valt in een andere risicogroep dan een bestuurder die al jaren ervaring heeft. Meld het dus altijd bij uw verzekeraar als het niet meer gaat om af en toe uitlenen maar als er sprake is van een regelmatige bestuurder.

Wilt u meer weten over het melden van een regelmatige bestuurder? Lees dan: Waarom moet ik een regelmatige bestuurder melden?

Schade van een uitgeleende auto verhalen op de bestuurder

Voor de schade die uw eigen autoverzekering niet dekt, kunt u de rekening neerleggen bij de persoon die uw auto heeft geleend. Maar bij vrienden onderling, kan dat vervelend voelen. Er zijn ook geen regels die de auto-lener verplichten om de schade te betalen. Bij het auto uitlenen (met uw toestemming!) blijft het risico nu eenmaal bij u liggen.

De persoon die uw auto heeft geleend, kan de schade niet claimen op zijn persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig is namelijk niet gedekt op deze verzekering. Dus als u de rekening bij de auto-lener neerlegt, betaalt hij/zij uit eigen zak.

Maak afspraken bij auto uitlenen

Om ongemakkelijke omstandigheden te voorkomen, kunt u op papier afspraken maken met de persoon aan wie u uw auto uitleent. Dat is zeker als deze persoon uw auto regelmatig leent, wel zo verstandig. Zo kunt u afspreken dat in geval van schade hij/zij meebetaalt aan het reparatiebedrag en meebetaalt aan de premieverhoging van uw autoverzekering. Een aparte dekking of verzekering voor schade tijdens het auto uitlenen bestaat niet.

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

financieelfitter.nl

financieelfitter.nl

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer .